KOMİSYONLAR

  Şûra Komisyonları
  1) Aile Birliğinin Korunması
  2) Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek Mekanizmaları
  3) Engellisi Yaşlısı ile Büyük Aile
  4) Kadın ve Aile
  5) Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Hayata Hazırlanması
  Komisyon Üyeleri
   1. A. Aileye Yönelik Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
   • Toplumda Aile Algısı ve Aile Dostu Uygulamalar
    (Aile Dostu Yayınlar, Düzenlemeler, Aile Odaklı Mevzuat)
   • Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
    (Aile Eğitimleri, Evlilik Öncesi Eğitimler, Boşanma Süreci Danışmanlığı)
   • Sosyal Hizmetlerin ve Hizmet Verilen Merkezlerin Değerlendirilmesi
    (SHMler, ASDEP Hizmetleri ve Alan Taramaları)
   • Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerde Paydaşların Rolü
    (Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, STKlar, Özel Sektör)

   1. B. Aile Birliğinin Tehdit Eden Unsurlar ve Güncel Riskler
   • Aileleri Tehdit Eden Sorunlar ve Riskler
    (Sosyoekonomik, Kültürel Unsurlar)
   • Aileye Yönelik İdari Kayıtlar ve Sosyal Araştırmalar
   • Boşanma Süreci ve Kurumsal Arabuluculuk Mekanizması
   • Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum
    (YEDAM, SUB, Madde, Teknoloji, Kumar, vb.)
   • Şehirleşme, Göç ve Aile
   1. A. Fırsatlar ve Riskler Açısından Dijitalleşen Dünyada Çocuk
   • Toplumda Çocuk Algısı ve Çocukluğun Korunması
    (Yaşam Becerileri Eğitimi)
   • Çocuğun Güçlendirilmesi ve Hayata Hazırlanması
    (Çocuğun Gelişiminde Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler / Eğitimler, Değer Eğitimi ve
    Mahremiyet Bilinci, Çocuk Yayıncılığı)
   • Aile Yapısındaki Değişim ve Kuşaklararası İletişim
    (Aile Modelleri, Aileye Ayrılan Zaman Niteliği)
   • Çoçuğa Yönelik Şiddet, İhmal ve İstismar
   • Özel Gereksinimi Olan Çocuklar

   1. B. Çocuk Bakım ve Koruma Hizmetleri
   • Çocuk Bakım ve Koruma Hizmetleri
    (Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezleri)
   • Aile Odaklı Çocuk Hizmetleri
    (Koruyucu Ailelik, Evlat Edindirme)
   • Koruma Sonrası Çocuğun Hayata Hazırlanması
    (Sosyoekonomik Destek, İstihdam)
   1. A. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
   • Şiddetle Mücadelede Koruyucu ve Önleyici Politikalar ve Hizmetler
    (Eğitimler, Kuruluşlar, Farkındalık Çalışmaları)
   • Şiddetle Mücadelede Hukuki Altyapı
   • Medyada Kadın ve Aile Temsili

   1. B. İş ve Aile Hayatının Uyumu ve Dengesi
   • Geçmişten Günümüze Ailede Rol Paylaşımı
   • Çalışma Modelleri ve İstihdam
    (Kadın İstihdam, Yarı Zamanlı Çalışma, Esnek Çalışma,...)
   • Kadın ve Aile Dostu İşyeri Politikaları
    (Kreş Desteği, Doğum İzni, Süt İzni,...)
   • Bakım Ekonomisi ve Kurumsal Bakım Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkisi
   1. A. Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmet Stratejileri
   • Aile Yapısının Değişimi ve Demografik Dönüşüm
    (Dünyada ve Türkiye'de Yaşlanan Nüfus, Çekirdek / Geniş Aile Yapısı)
   • Kuşaklarası Dayanışma ve İletişim
   • Aktif Yaşlanma
    (Topluma Katılımın Deteklenmesi, Sağlıklı ve Güvenli Çevre, Farkındalık Çalışmaları )
   • İnformal Bakım
    (Ailede Yaşlıya ve Engelliye Bakım Verenlerin Niteliği ve Desteklenmesi)
   • Devletin Rolü ve Bakım Ekonomisi
    (Kurumsal Bakım Hizmetlerinin Planlanası ve Yaygınlaştırılması, Bakımın Finansal Sürdürülebilirliği,
    Tek Kaynak Yönetimi, Bakım Güvencesi)

   1. B. Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmet Modelleri
   • Bütünleşik Bakım Hizmetleri
    (Sosyal ve Sağlık Bakımı İçin Paydaşlarla İşbirliği; Belediye, STK, Özel Sektör)
   • Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinde Kurumlarası Koordinasyon ve İşbirliği
    (Gündüzlü Bakım, Evde Bakım, Kurumsal Bakım, Rehabilitasyon Hizmetleri,
    Palyatif Bakım)
   • Gönüllü Çalışmalar, Gönül Komşusu
   • Hizmetlerde Ailenin Rolü
    (Değerler, Yaşlının Toplumda ve Ailedeki Önemi)
   • Bakım ve Destek Hizmetlerinde İyi Uygulama Örnekleri
   1. A. Sosyal Yardımların Niteliği ve Fonksiyonları
   • Değişen İhtiyaç Algısı, Sosyal Yardım Çeşitleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
    (Ayni / Nakdi, Sosyal Hizmetlerle (ADEM-SODAM) Bağlantıları)
   • Sosyal Yardımlarının Hukuki Altyapısı
    (Sosyal Yardımlaşma ve Teşvik Kanunu (3294), Sosyal Hizmetler Kanunu (2828),
    65 Yaş Üstü Aylıklarının Bağlanması (2022))
   • Sosyal Yardımlarla İlgili Sosyo-Ekonomik Göstergelere Bütünleşik Bakış
    (GINI, İGE, Yoksulluk İstatistikleri, ABS, SOYBİS / Bütünleşik, TÜİK,...)
   • Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Destekler
   • Sosyal Yardımlarda Paydaşlararası Koordinasyon
    (SYDVler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, STKlar, Özel Sektör)

   1. B. Sosyal Yardım ve İstihdam Bağlantısı
   • Ailede Bütçe ve Kaynak Yönetimi
   • İstihdam Politikaları ve Sosyal Koruma Sistemleri
    (TYP, GSS, İşsizlik Sigortası,...)
   • Diğer Destek Modelleri
    (Girişimcilik Destekleri, Hibeler, Mikro Kredi, Mesleki Eğitim,...)