HAKKINDA

  1990 yılında aile konusunda üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini almak ve sonuçta milli bir aile politikası oluşturmak hedefiyle ilk Aile Şurası gerçekleştirilmiştir.

  Aileyi toplumun temel birimi olarak kabul eden Birleşmiş Milletler, 8 Aralık 1989 tarihli kararıyla, 1994 yılını Uluslararası Aile Yılı olarak kabul ve ilan etmiştir. Bu doğrultuda Aile Yılı münasebetiyle düzenlenen çeşitli etkinliklere ilaveten 16-18 Kasım 1994 tarihleri arasında "Değişim Sürecinde Aile, Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler" konulu Aile Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

  Üçüncü aile şurası ise 25-27 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. I. Aile Şurası ve Aile Kurultayı tecrübelerinin ışığında hazırlanan III. Aile Şurası’nda, çalışmalar ilk şurada olduğu gibi komisyonlar aracılığıyla yürütülmüş ve genel kurulun nihai kararıyla şura kararları oluşturulmuştur.

  18-20 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen IV. Aile Şurası’nda ise, ülkemizde yaşanmakta olan en önemli sosyal sorunlardan birisi olan yoksulluk konusu ele alınarak çözüm önerileri oluşturulmuş, alınan kararlar yoksullukla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına ışık tutmuştur.

  Alanla ilgili pek çok görüş ve önerinin dile getirildiği ve aile politikalarının ulusal ölçekte ele alındığı bir platform oluşturması bakımından önemli bir geleneğe temel teşkil eden Aile Şuralarının beşincisi, ana teması “Aile Destek Hizmetleri” olan şura olmuştur. Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimin, ailede yarattığı etkiler karşısında, bu kurumun desteklenmesi gereği ve önceliği bilinciyle hareket eden kurum, 4-7 Kasım 2008 tarihlerinde “Aile Destek Hizmetleri” ana teması altında geniş katılımlı V. Aile Şurası’nı gerçekleştirmiştir.

  VI. Aile Şurası Mayıs 14-16 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu Şuranın ana teması Aile Merkezli Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetler olup Yaşlılık, Engellilik ve Süreğen Hastalıklar; Çocuk, Ergen ve Gençlik; Şiddet, İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele; Aile ve Evlilik Danışmanlığı ve Rehberliği, Aile Eğitimleri; İnternet ve İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri alt başlıklarında koruyucu önleyici hizmetler konusu tartışılmış ve kararlar alınmıştır.

  VII. Aile Şurasının 2-3 Mayıs tarihinde Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.