HOŞ GELDİNİZ

  Recep Tayyip Erdoğan

  Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK
  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

  Bakanlığımız tarafından ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaları geliştirme hedefine yönelik olarak 7. Aile Şûrası’nı 2-3 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğiz.

  Aile Şûraları Türkiye’de sürekliliği, katılımcı zenginliği açısından önemli geleneklerden birisi olmuştur. Şûralarda ailelerin güncel sorunları ve aile politikaları açısından öncelikler ortaya konmaktadır. Şûraların geçmişte olduğu gibi aileye yönelik araştırmalar, uygulamalar ve stratejilerle birleşerek sağlıklı politikalar oluşturmada işlevini sürdürmesini hedefliyoruz.

  Ülkemiz 2000’li yıllarla birlikte sosyal politikada önemli gelişmeler kaydetmiş ve beşerî kalkınmışlık düzeyini yükselterek yoksulluğu ve eşitsizliği gidermede önemli bir yol almıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan hızlı ekonomik ve sosyal değişimler ailelerin bütünlüğünü korumayı ve gücünü arttırmasını zorlaştırmaktadır. Bakanlık olarak verilere dayalı ve katılımcı olarak geliştirilen politikaların önemine inanıyor ve bu bağlamda katılımcı aile politikalarının oluşturulması için aile şûralarına büyük önem veriyoruz.

  Türkiye kendi aile yapısı ile ilgilendiği kadar dünya genelinde de aileyi izlemekte ve kendi gerçeğini bir bütünlük içinde ele alarak politikalar oluşturmaktadır. 7. Aile şûrası bu yönüyle Türk aile yapısı kadar dünya ailesi için önemli değişme ölçütlerini de dikkate alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti dünya genelinde etkin devletlerden birisi olarak kendi toplumunu, ailesini ve bireylerini çağın gerekleri doğrultusunda desteklemek için gerekli her şeyi yapacaktır.

  Sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri Aile Şûrası’na kadın, çocuk, engelli, yaşlı, sosyal yardımlar ve aile konularında deneyimleri ve çalışmalarıyla katkı sunacaklardır.

  “Aileye Değer, Türkiye’ye Değer” sloganıyla yola çıktığımız ve yapacağınız katkıların gerçekleştirilecek tartışmaları zenginleştireceğine inandığımız VII. Aile Şûrasında yapılması planlanan “Bakanlar Oturumunda” yer almanız bizi onurlandıracaktır.

  Saygılarımla,

  Zehra Zümrüt SELÇUK
  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı